Styropian Termo ORGANIKA Silver Ściana

OPIS
Płyty styropianowe, SILVER ściana, oznaczone poniższym kodem wg normy EN 13163:2004
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Płyty styropianowe SILVER ściana, są odmianą styropianu „w kropki” wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu, produkowane są w wymiarach 1000 x 500 x od 10 [mm] wg życzeń klienta (co 10 [mm]).
Płyta SILVER ściana, może mieć wykończenie boku na zakładkę.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Zastosowanie jako izolacja cieplna:
· ścian szczelinowych wentylowanych i niewentylowanych,
· ścian zewnętrznych pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi (typu siding)
· ścian zewnętrznych w metodzie BSO (metoda lekka-mokra),
Płyta styropianowa SILVER ściana nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro, itp.).