Rura drenacyjna PCV

Rury drenacyjne o przekrojach: 100, 80, 50 mm