Żyłka do kosiarek


    * ostrza do wykaszarek
    * dostępne w średnicach: 1,3; 1,6; 2,0; 2,4; 3,0 mm
    * kryterium doboru poszczególnych rozmiarów ostrzy jest typ wykaszarki