Cement Dyckerhoff CEM II/B-V 32,5 R - 439 zł tona

CEM II/B-V 32,5R jest cementem portlandzkim popiołowym klasy 32,5R według EN 197-1. Głównymi składnikami CEM II/ B-V 32,5R są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.

Właściwości
    * umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
    * umiarkowane ciepło hydratacji,
    * przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,
    * dobra urabialność,
    * podwyższona odporność na agresję chemiczną.

Zalecane stosowanie
    * produkcja betonu towarowego w klasach do C 30/37,
    * produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
    * betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur,
    * produkcja zapraw murarskich,
    * stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym,
    * beton komórkowy,
    * budownictwo hydrotechniczne.