ABIZOL R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa - 94zł/18kg

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach. Przeznaczony do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży.
 
ZALETY:
    * wnika głęboko w podłoże
    * daje elastyczną powłokę niwelującą mikropęknięcia podłoża
    * silnie wiąże z podłożem
    * do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie

ZASTOSOWANIA:
    * gruntowanie podłoży betonowych pod właściwe hydroizolacje bitumiczne
    * podkłady pod papy termozgrzewalne
    * wykonywanie lekkich powłok hydroizolacyjnych